చంద్రబాబుపై దుబాయ్ బీఆర్ శెట్టి దివాళా ఎఫెక్ట్ తప్పదా?| Is BR Shetty Bankruptcy Jolt on Chandrababu?చంద్రబాబుపై దుబాయ్ బీఆర్ శెట్టి దివాళా ఎఫెక్ట్ తప్పదా?| Is BR Shetty Bankruptcy Jolt on Chandrababu?
#BRShettyBankruptcy #ChandrababuNaidu
Amaravathi Media
please subscribe :
► Follow us on blogspot:
► Like us on Facebook:
► Follow us on Twitter:

source

%d bloggers like this: